Happy Hour med CreativesDC

DCCreatives.20080820 004.JPG
Philippa Hughes, The Pink Line Project, Mendi Sossamon, advokatfirman Manning Sossamon, och Neil Takemoto, CoolTown Beta Communities.
 

DCCreatives.20080820 007.JPG
Susannah R. Pegg, Kettler Maines Creative Consulting Services.
 

CreativesDC är ett nystartat nätverk för – som man säger – kreativa entreprenörer i Washingtonområdet, med målsättningen att träffas och bygga värdefulla kontakter och arbetsrelationer med andra kreativa i DC. Och just med denna fokusering hölls på onsdagskvällen den 20 augusti Happy Hour på restaurang Left Bank i Adams Morgan i Washington, D.C. Bakom arrangemanget stod The Pink Line Project och CoolTown Beta Communications.

DCCreatives.20080820 010.JPG
DCCreatives.20080820 018.JPG
Katie Hrdlicka och Kathryn Mitchell, som båda arbetar på restaurang Left Bank.
 

DCCreatives.20080820 016.JPG

DCCreatives.20080820 013.JPG

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>