SACU-lunch om ”Kärlek, krig och havet – en svenskamerikansk saga”

SACU.Bruzelius.20080918 001.JPG
Ingrid Beach, SACU, och Nils Bruzelius, redaktör på The Washington Post.
 

UNDER TEMAT ”Kärlek, krig och havet – en svenskamerikansk saga” talade Nils Bruzelius, som är redaktör på The Washington Posts vetenskapsbilaga, vid SACU:s torsdagslunch på The Pier Seven Restaurant på Channel Inn i Washington. Bruzelius, som föddes i Stockholm, berättade på ett målande och uttrycksfullt sätt om sin familjs synnerligen intressanta historia och sina föräldrar, fadern svensk och modern amerikanska, och deras kärlekshistoria under andra världskriget. Modern var från Massachusetts och hade studerat i England före kriget, men det var i Boston som hon träffade Bruzelius far, då denne tillbringade en tid i USA. Det utvecklades till ett långdistansförhållande och under brinnande krig, i det u-båtshemsökta norra Atlanten, färdades modern på ett oljefartyg från USA till Sverige. Genom en tillfällighet lyckades hon undvika att av kontrollerande tyskar bli tagen för en amerikansk spion. Senare flyttade familjen till Sydamerika, bland annat Brasilien, och så småningom hamnade man i USA.

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>